Vé máy bay từ Việt Nam sang Úc (sydney, canberra, perth, melbourne, adelaide)

Vé máy bay từ Sài Gòn, Hà Nội, Đà Nẵng Việt Nam sang Úc (sydney, canberra, perth, melbourne, adelaide)

Vé máy bay đi Úc - Vé máy bay Từ Việt Nam đi Sydney, Melbourne, Canberrra, Adelaide...)

Bảng giá vé máy bay Sài Gòn Sydney, Melbourne, Canberra, Adelaide...

Hồ Chí Minh, Việt Nam (sgn) → Sydney, Úc (syd)
Ngày đi: Thứ Năm 20/04/2017

Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
10:05 20/04/2017
07:20 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
09:30 20/04/2017
09:30 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Airline logo
01:30 20/04/2017
09:30 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
19:40 20/04/2017
10:25 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Airline logo
12:30 20/04/2017
05:55 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
19:35 20/04/2017
10:00 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Airline logo
16:40 20/04/2017
10:00 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
15:35 20/04/2017
06:05 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
00:10 20/04/2017
07:40 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
19:05 20/04/2017
10:55 21/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
15:35 20/04/2017
14:30 21/04/2017
Điểm dừng: 2 điểm dừng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
20:35 20/04/2017
08:15 21/04/2017
Điểm dừng: Chuyến bay thẳng 
Chi tiết
Flight outbound Chuyến đi
Airline logo
21:25 20/04/2017
07:25 22/04/2017
Điểm dừng: 1 điểm dừng 
Chi tiết
Tin cùng danh mục
Tìm kiếm chuyến bay
Điểm đi
Chọn thành phố, sân bay đi
Miền Bắc
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Điện Biên Phủ
Miền Trung
 • Thanh Hóa
 • Vinh
 • Huế
 • Đồng Hới
 • Đà Nẵng
 • Pleiku
 • Tuy Hòa
Miền Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Phú Quốc
 • Quảng Nam
 • Quy Nhơn
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Ban Mê Thuật
 • Rạch Giá
 • Cà Mau
Quốc tế
Nhập thành phố hoặc mã sân bay
Điểm đến
Chọn thành phố, sân bay đến
Miền Bắc
 • Hà Nội
 • Hải Phòng
 • Điện Biên Phủ
Miền Trung
 • Thanh Hóa
 • Vinh
 • Huế
 • Đồng Hới
 • Đà Nẵng
 • Pleiku
 • Tuy Hòa
Miền Nam
 • Hồ Chí Minh
 • Nha Trang
 • Đà Lạt
 • Phú Quốc
 • Quảng Nam
 • Quy Nhơn
 • Cần Thơ
 • Côn Đảo
 • Ban Mê Thuật
 • Rạch Giá
 • Cà Mau
Quốc tế
Nhập thành phố hoặc mã sân bay
Người lớn
Trẻ em
Em bé