Phòng vé TP.HCM: 120 Phan Xích Long TP HCM
Bộ phận Quốc tế: (08) 3514.6666 - Bộ phận Quốc nội: (08) 3518.0456
Hà Nội: (04) 3935.1222 - Đà Nẵng: (0511) 6530.999 - Quảng Bình: (052) 3508.333

Ông Lưu Đức Khánh lý giải đơn hàng 92 máy bay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>